ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารโรงเรียนสุจริต
eb1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 157.45 KB 9534
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
่ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 23.97 KB 9510
่ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 56.14 KB 9510
่ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.61 KB 9515
่ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 9544
อื่นๆ
ใบจัดตั้งโรงเรียนบ้านแม่จวาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.15 KB 9511
เบิกพาหนะ รร.บ้านแม่จวาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.4 KB 9514
เบิกพาหนะ สพป.ตาก เขต 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.37 KB 9510
ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 9541